Kulturformidling

Melking og kinning. Gutt ber om varm melk. Tablå Tove Emmitt. Foto Gro Rønneberg.

Melking og kinning. Gutt ber om varm melk. Tablå Tove Emmitt. Foto Gro Rønneberg.

Vårt formål er

formidling av vår kulturarv og historie i en form som føles interessant og lærerikt for både voksne og barn.

Utstillingene presenteres visuelt med figurtablåer i miljø, samt skriftlig materiell som underbygger det enkelte tema.
Vi retter oss mot kulturbærere – i første rekke museer, biblioteker, kommuner, hvor ordinært publikumsbesøk er naturlige målgrupper; som skoler, barnehager og kulturinteresserte enkeltpersoner/grupper.

Saueklipp og farging av garn. Tablå: Tove Emmitt. Foto Gro Rønneberg.

Saueklipp og farging av garn. Tablå: Tove Emmitt. Foto Gro Rønneberg.