Hvem er Teamet ?

Teamet

Har hatt arbeidsfellesskap i 10 år – og det sosiale fellesskapet og vennskapet som har utviklet seg gjennom disse årene, er nå like viktig for oss som samarbeidet.
Det startet med felles interesse for å arbeide med keramikk.
I 2011 kom idéen om å visualisere eventyr ved hjelp av tablåer – og sånn ble det. Eventyrprosjektet startet med en noe uklar plan om at dette skulle stilles ut – et eller annet sted.
Nå hadde vi ikke lenger bare ansvar for vår egen produksjon, men for et felles prosjekt, og vi ble Foreningen TEAM SLOTTEKOLLEN.

 

Gro Rønneberg
Gro representerer teamet utad.
Primus motor, inspirerer og pusher oss videre.
Altså sjefen – men i en utpreget demokratisk form.
Alle temaene vi berører blir dokumentert.  Hver og en av oss har ansvar for tekst og innhold i eget tema
– men Gro fletter det sammen til et helhetlig dokument, med bilder som hun i hovedsak har tatt –  klart for kopiering eller eventuelt trykking.
Gro er utdannet billedkunstner, men behersker det meste innenfor kunst og håndverk – og litt til.
Se: www.keramikkboka.no

Tove Sundal Emmitt
Tove har arbeidserfaring fra administrasjon og markedsføring. Hun har i mange år hatt keramikk som hobby og som pensjonist deler hun nå sin tid mellom Team Slottekollens aktiviteter og keramikken. Tove har vært innom en rekke kunst- og håndverksfag på hobbybasis før hun valgte å konsentrere seg om keramikk; – som veving, billedvev, linoleumssnitt, tegning og akvarellmaling. Siden 2005 har hun gjennom sin keramikk vært medlem av NesoddHuset Galleri og Verkstedutsalg på Fagerstrand som er vel verd et besøk.
Se: www.nesoddhuset.no.

Bjørg Sørensen
Bjørg er en allsidig og kreativ hobbykunstner som benytter seg av ulikt materiale og ulike metoder i sin uttrykksform.
Og som før hun ble en del av Team Slottekollen var innom både keramikk, maling og tegning.

Øivind R. Larsen
Nytt tilskudd til teamet, men som vi har hatt et nært og godt samarbeid med ham fra den første utstillingen, «Vår eventyrlige verden», ble satt opp. Han var da ansatt på Follo Museum, og utstillingen ble i sin helhet montert av Øivind og museets fotograf, Thore Bakk. I utstillingen «Fra jord til bord med Prøysen» har Øivind snekret benkene, montert utvalgte bilder på veggene og sørget for annen «staffasje» som understreker tablåenes tidsepoke og miljø.
De siste årene har Øivind vært ansatt på museet, inntil han gikk av pensjon.
Han har en erfaringsbakgrunn som er utrolig nyttig for teamet:
Lang erfaring innen reklamebransjen og som grafisk formgiver og utstillingsmontør, modellbygging samt erfaring som skribent og forfatter.
Grethe 130

Grethe Brath
Grethe Brath  har en variert erfaringskompetanse, som enkeltvis og i sum er nyttig kunnskap i vår prosjektsammenheng.
-Hun har i flere år arbeidet med keramikk på hobbybasis, hvor forenklede dyrefigurer har dominert som kunstnerisk uttrykk.
-Søm av klær til voksne og barn har vært en sentral hobby gjennom mange år.
-Hun har arbeidet med barn i alle aldre i jobbsammenheng samt i organisert fritidstilbud.
-Har i jobbsammenheng ledet/deltatt i ulike organisasjonsmessige utviklingsprosjekter, med påfølgende opplæringsansvar.