Livet på gården

BRYGGERHUSET FLATBRØD

En gårdsmodell og frodige figurtablåer viser livet på en bondegård i Follo i mellomkrigstiden. Det er dagliglivet ute og inne, skogsdrift, torvskjæring, isskjæring, jakt og fiske og livet på en husmannsplass.

Utstillingen er åpen i museets åpningstider.

Sted: 2. etasje i Seierstenstabburet på Follo Museum i Drøbak.