Presentasjon

for arbeidet med kultur og kulturminner i Frogn og Follo

Formålet med prisen er å uttrykke anerkjennelse av forvaltere av materielle eller immaterielle kulturminner, og for den verdifulle omsorg og det arbeid som er lagt i kulturminnet, samt å stimulere andre forvaltere av materielle og immaterielle kulturminner til pietetsfullt å verne om og videreføre kulturarven.

 

 

Velkommen til Team Slottekollen

Foreningen Team Slottekollen ønsker å formidle vår kulturarv og nære historie gjennom figurtablåer i et autentisk miljø. Selv om målgruppen i hovedsak er for barn og unge, mener vi at den også vil være interessant for den eldre generasjon, med gjenkjennelse som en egen verdi.

Medlemmene i Team Slottekollen har hatt et arbeidsfellesskap i en rekke år, og har et ønske om å presentere vår kulturarv for dagens unge. Med dagens teknologi er samfunnet i rask endring, og ting som folkeeventyrene og kunnskapen om hvordan livet var for bare et par generasjoner siden, er ikke lenger allemannseie.

Team Slottekollen forsøker å gjenskape noe av dette i tablåform og presentere det i utstillinger. Så langt har vi laget figurer og tablåer fra både folkeeventyrene, Alf Prøysens viser og verden, livet på gården og matproduksjon i gamle dager m.m.

Blikk på Youngstorget med torghandel. Tablå: Bjørg Sørensen. Foto Gro.
Blikk på Youngstorget med torghandel.
Tablå: Bjørg Sørensen. Foto Gro Rønneberg.